Najčešća pitanja

NAJČEŠĆA PITANJA

LISTA NAJČEŠĆIH PITANJA


1. KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU SEČENJA I RAZBIJANJA OTVORA U BETONU

- Sečenje betona se vrši bez krunjenja površine za koju želimo da ostane netaknuta što omogućava da se beton iseče idealno ravno i precizno.
- Razbijanje betona je cepanje betona dinamičkim udarima, što za razliku od sečenja pravi veliku buku koja se prenosi kroz konstrukciju i stvara neravnine koje je u nekim slučajevima potrebno ponovo zabetonirati iz estetskih razloga (otvori za prozore, vrata...) kako bi otvor bio ravan.
Posle betoniranja, novi beton nikada neće biti dovoljno sjedinjen sa starim i to dovodi do slabljenja konstrukcije.


2. KOJA JE CENA RADOVA?

- Ne postoji zvaničan cenovnik radova po jedinici mere pa cena se formira individualno za svaki posao, ali postoje zvanične smernice na osnovu kojih se formira cena.

Na cenu utiču sledeći faktori:

  • Kvalitet betona
  • Količina armature u betonu
  • Pristupačnost terena
  • Udaljenost lokacije od Beograda
  • Vreme provedeno na poslu


3. DA LI MOŽETE SEĆI I BUŠITI BETON BEZ UPOTREBE VODE?

Nije moguće seći i bušiti beton bez upotrebe vode, jer je voda neophodna kako bi se efikasno hladila dijamantska sečiva, koja bi se bez vode pregrajala i deformisala.


4. DA LI ĆE VODA KOJU KORISTITE UNIŠTITI MOJ POD?

Voda koju koristimo neće uništiti pod, jer pri sečenju koristimo montažnu hidroizolaciju i jake usisivače koji vodu usisavaju pre nego što dopre u pod.


Prijatelji firme:
Servis mobilnih telefona "doktor mobil"