usluge-cover

14. 07. 2015,  Autor: Stefan Zorić

4 RAZLOGA ZBOG KOJIH JE ŠTEMOVANJE OTVORA U ZIDOVIMA STANOVA ZAMENJENO DIJAMANTSKIM SEČENJEM

U ovom tekstu ću pokušati da pojasnim značaj tehinke dijamantskog sečenja u građevinskoj indurstriji, kada je u pitanju sečenje otvora u betonskim zidovima stambenih zgrada. Dijamantsko sečenje betona je proces u kome se beton bezudarno i bezvibraciono proseca, što je najnapredniji vid manipulacije betonom, dok se štemovanje betona odvija na principu dinamičkih udara koji ostavljaju ne ravan obod otvora i sa sobom nose niz nedostataka koje savremeno građevinarstvo ne može da prihvati.  U daljem tekstu ću Vam navesti 4 ključna razloga zbog kojih je dijamantsko sečenje postalo standard građevinske industrije kada je u pitanju pravljenje otvora u betonu.


1. NE RAVAN OBOD OTVORA

Prvi razlog zbog kog je štemovanje betona ne povoljno rešenje za probijanje otvora jeste to što je ovom metodom ne moguće napraviti ravnan obod otvora. Pored toga što obod otvora ne može biti ravan, štemovanje može biti toliko ne precizno da pri jakim dinamičkim udarima može doći čak i do otkidanja delova konstrukcije za koje ne želimo da budu srušeni (probijeni). Da li će doći do otkidanja ne željenih delova konstrukcije zavisi isključivo od strukture konstrukcije, vrste dinamičkog čekića i obučenosti lica koje probija otvor

Stemovanje zida                                                    Secenje otvora za prozor

2. RASTRESANJE KONSTRUKCIJE

Ukoliko se prilikom probijanja betona na principu dinamičkih udara koriste jaki električni (tzv. „hilti“), pneumatski ili hidraulični čekići, oni svojim dinamičkim udarima mogu rastresti i samim tim oslabiti delove konstrukcije koji nisu u planu rušenja. Ovakve posledice najčešće nastaju kada ne stručni izvođači koriste veće dinamičke čekiće od dozvoljenih za taj tip konstrukcije.

3. BUKA KOJA SE PRENOSI KROZ KONSTRUKCIJU

Buka je takođe jedan od nedostataka koji štemovanje nosi sa sobom, i može predstavljati veliki problem ukoliko otvor probijate u stanu ili u nekoj drugoj urbanoj sredini. Gore pomenuti dinamički udari proizvodeni do strane dinimičkih čekića sa sobom između ostalog nose i buku koja se prenosi i odzvanja kroz konstrukciju. Kod dijamantskog sečenja buka se vrlo malo prenosi iz razloga što se dijamantsko sečenje odvija bezvibraciono. Kod sečenja moguće je i apsolutno ukloniti buku upotrebom specijalnih besčujnih diskova.

4. VREME IZVOĐENJA

Pri otvaranju otvora u betonskom zidu stambene zgrade, vreme je veoma bitan faktor zbog ograničenja vremena izvođenja iz pravilnika o kućnom redu.